semainedugout Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës

Java e shijes në Shkollën Franceze Ndërkombëtare të Tiranës

Java e Shijes zhvillohet çdo vit në tetor që nga viti 1990, me nismën e shkrimtarit të ushqimit Jean-Luc Petitrenaud. Ky eveniment ka per qëllim: Të edukojë konsumatorët për shijet, duke përfshirë edhe fëmijet Të edukojë për diversitetin, kënaqësinë e shijeve dhe larmishmerinë. Të informojë në mënyrë pedagogjike në lidhje me produktet, origjinën, prodhimin dhe specifika të…