frankofonisë Francophonie-2016-7

Java e frankofonisë në EFIT

Java e gjuhes frënge dhe e frankofonisë u krijuanëvitin 1995 me nismën e Ministrisësë Kulturës dhe Komunikacionit. E festuarnëmuajin mars, ajoështëçdo vit mundësiapërtëfocuarlidhjetqë na bashkojnë me gjuhënfrëngedhekulturat e lidhura me frankofoninëprejvleravenjerëzoretëpërbashkëta. Tëmërkurënmë 23 Mars 2016, nxënësit e shkollësFrancezeNdërkombëtaretëTiranës (EFIT) prezantuan një spektakël përpara mësuesve të tyre, prindërvedheAtasheuttëbashkëpunimitpërfrengjishten. Programiispektaklitishtesimëposhtë : Kopshti – Klasa e parë – Klasa…

semainedugout Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës

Java e shijes në Shkollën Franceze Ndërkombëtare të Tiranës

Java e Shijes zhvillohet çdo vit në tetor që nga viti 1990, me nismën e shkrimtarit të ushqimit Jean-Luc Petitrenaud. Ky eveniment ka per qëllim: Të edukojë konsumatorët për shijet, duke përfshirë edhe fëmijet Të edukojë për diversitetin, kënaqësinë e shijeve dhe larmishmerinë. Të informojë në mënyrë pedagogjike në lidhje me produktet, origjinën, prodhimin dhe specifika të…