frankofonisë Francophonie-2016-7

Java e frankofonisë në EFIT

Java e gjuhes frënge dhe e frankofonisë u krijuanëvitin 1995 me nismën e Ministrisësë Kulturës dhe Komunikacionit. E festuarnëmuajin mars, ajoështëçdo vit mundësiapërtëfocuarlidhjetqë na bashkojnë me gjuhënfrëngedhekulturat e lidhura me frankofoninëprejvleravenjerëzoretëpërbashkëta. Tëmërkurënmë 23 Mars 2016, nxënësit e shkollësFrancezeNdërkombëtaretëTiranës (EFIT) prezantuan një spektakël përpara mësuesve të tyre, prindërvedheAtasheuttëbashkëpunimitpërfrengjishten. Programiispektaklitishtesimëposhtë : Kopshti – Klasa e parë – Klasa…

semainedugout Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës

Java e shijes në Shkollën Franceze Ndërkombëtare të Tiranës

Java e Shijes zhvillohet çdo vit në tetor që nga viti 1990, me nismën e shkrimtarit të ushqimit Jean-Luc Petitrenaud. Ky eveniment ka per qëllim: Të edukojë konsumatorët për shijet, duke përfshirë edhe fëmijet Të edukojë për diversitetin, kënaqësinë e shijeve dhe larmishmerinë. Të informojë në mënyrë pedagogjike në lidhje me produktet, origjinën, prodhimin dhe specifika të…

Inauguration de l’EFIT

Inagurimi i EFIT

C’est le vendredi 2 octobre 2015, au terme d’une journée chaude et ensoleillée, que s’est déroulée la cérémonie d’ inauguration de notre école. Après Monsieur JF Le Roch, Président du Comité de Gestion de l’EFIT, c’est Madame Nora Malaj, Vice Ministre de l’Education Nationale Albanaise qui a prononcé une allocution. C’est ensuite Monsieur Arbjan Mazniku,…