Shkolla Franceze Ndërkombëtare të Tiranës (EFIT) është e vetmja shkollë e këtij lloji në Shqipëri, ku fëmijët marrin një edukim të thellë me kulturën dhe gjuhën frënge që nga mosha e kopshtit dhe deri në fund të nëntëvjeçares. Nxënësit nga 2-15 vjeç këtu mësojnë me programet e miratuara nga Ministria e Arsimit Francez. Ata përgatiten gjithashtu me njohuri të shkëlqyera të gjuhës Shqipe dhe Angleze.

Ja përse duhet të zgjidhni shkollën tonë:

• është çertifikuar nga Ministria Franceze e Arsimit Kombëtar,
• aplikohen programet franceze,
• mësuesit tanë francezë janë të njohur dhe të çertifikuar
• qëllimi ynë është të përgatisim”nxënës me njohuri të mirëstrukturuara, në vend të nxënësve thjesht me njohuri”.
• motoja jonë është “dy kultura, 3 gjuhë”

• secili nga nxënësit tanë fiton njohuri të hollësishme mbi kulturën franceze dhe shqiptare dhe secili praktikon rrjedhshëm frëngjishten, shqipen dhe anglishten!
• shkolla jonë është e hapur ndaj botës