Mirë se vini në Shkollën Franceze Ndërkombëtare të Tiranës!

Shkolla Ndërkombëtare Franceze e Tiranës (EFIT) është i vetmi institucion në Shqipëri i aprovuar nga Ministria e Arsimit Kombëtar të Republikës Franceze. Ajo i përket rrjetit AEFE (Agjensia e mësimdhënies Franceze jashtë vendit), ku bëjnë pjesë 522 shkolla në 139 vende të botës.

Kurrikula jonë frënge:

Një shkollim në frëngjisht, në përputhje me programet e Ministrisë Franceze të Arsimit Kombëtar, duke çuar në marrjen e diplomave franceze të njohura ndërkombëtarisht:

Kopsht fëmijësh nga 2 deri në 5 vjeç

Shkollë fillore nga 6 deri në 10 vjeç

Shkollë 9-vjeçare nga 11 deri në 14 vjeç, vlerësuar ne fund nga provimi i minimaturës (DNB)

Shkollë e mesme nga 15 deri në 17 vjeç, vlerësuar ne fund nga provimi i matures (Baccalaureat)

Shkolla

maternelle

Kopshti

Kopshti në shkollën tonë është ndërtuar si një model edukativ dhe jo vetëm social apo përkujdesje për fëmijët.

Më tepër
primaire

Fillore

Shkolla elementare ose fillore është shkolla që pranon fëmijët nga 6 vjeç, moshë kur nis dhe arsimi i detyrueshëm në Francë.

Më tepër
college

9-vjeçare

Në sistemin edukativ francez, Kolegji është emri i njohur për studimet paradiplomimit ose para shkollës së Mesme.

Më tepër

EFIT - 2018-2019

Aktivitete