aktualitete

Në sistemin edukativ francez, Kolegji është emri i njohur për studimet paradiplomimit, ose para shkollës së Mesme. Është një sistem katërvjecar edukimi që pason shkollën Fillore. Mosha zakonisht është nga 10-11 vjeç fillimi (nga klasa e gjashtë) dhe përfundimi është 14-15 vjeç (mbarimi i klasës së nëntë).